Home    Despre noi    Cariere    Centru presa    Retea unitati    Contact   
Data curenta este 23.09.2019 12:39:43
 
Deschidere cont    
Despre noi    
Produse si Servicii    
Tranzactionare online    
Educatie financiara    
Info Piata    
Petitii    
Liveshop
Intra in video call cu unul dintre reprezentantii Piraeus Bank ca sa alegi produsul cel mai potrivit pentru tine!
Liveshop
Chat
Prin chat afli acum mai multe despre produsele si serviciile noastre.
Chat
Retea unitati
Cauta unitati si bancomate dupa judet sau localitate:Vezi harta unitati
Vezi toate unitatile
Anunțuri clienți

15 martie 2019 – Notificare clienti - Operatiuni Fonduri de Investitie

Piete de capital
Piete de capital
Platforma online
Vânzari bunuri si licitatii
Curs valutar *
Piraeus Bank 23.09.2019

      Cumparare Vanzare  
  Euro EUR 4,7050 RON 4,7950 RON  
  Dolarul SUA USD 4,2860 RON 4,3760 RON  
  Franc Elvetian CHF 4,3080 RON 4,4140 RON  
  Lira sterlina GBP 5,3180 RON 5,4430 RON  
  Forint HUF100 1,3730 RON 1,4610 RON  
  Zlot polonez PLN 1,0630 RON 1,0990 RON  

Istoric valutar
Curs valutar valabil la ghiseu
 
* curs de schimb valutar valabil pentru schimburile valutare efectuate dintr-un cont Piraeus Bank
Indici de referinta
Cotatii oficiale
 

Glosar termeni si definitii

 

De stiut…
 
Intermediarul este societatea de servicii de investitii financiare sau institutia de credit inscrisa in Registrul public al C.N.V.M./ASF si care tranzactioneaza pe piata reglementata de instrumente financiare.
 
Broker este persoana fizica autorizata de C.N.V.M./ASF ca agent pentru servicii de investitii financiare, care are dreptul sa preia ordine si sa le transmita spre executare pe o piara reglementata exclusiv in numele unui intermediar.
 
Client este o persoana fizica sau juridica parte intr-un contract de intermediere incheiat cu un intermediar.
 
 
Codul BVB- defintii
 
 • Bloc de tranzactionare sau Lot standard - numarul de instrumente financiare care formeaza o unitate standard de tranzactionare;
 • B.V.B. – denumirea prescurtata a S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A., privita in calitate de operator de piata, in sensul Legii 297/2004 si reglementarilor C.N.V.M.
 • Cont - cont de instrumente financare deschis in sistemul B.V.B., utilizat in activitatea de tranzactionare (introducere si gestionare ordine de bursa, tranzactii).
 • Cont Individual - cont de instrumente financiare deschis de un Participant, in numele unui client, definit conform reglementarilor CNVM.
 • Cont global - cont de instrumente financiare deschis de un Participant / agent custode, in care sunt inregistrate instrumentele financiare aflate in proprietatea clientilor al caror mandatar este Participantul / agentul custode respectiv.
 • Deal - oferta ferma de cumparare sau de vanzare a unui anumit numar de instrumente financiare, care este transmisa direct de catre un agent de bursa, denumit initiator, catre un alt agent de bursa, denumit contraparte. Identitatea celor doua parti nu este publica pentru ceilalti Participanti.
 • Dispersia actiunilor distribuite public sau free float – procentul reprezentand distributia actiunilor distribuite public, care se calculeaza ca raport intre numarul de actiuni distribuite public si numarul total de actiuni emise si aflate in circulatie ale unui Emitent.
 • Emitent – entitate cu/fara personalitate juridica, care a emis sau intentioneaza sa emita instrumente financiare;
 • Ordin de bursa - instructiunea care exprima oferta ferma de cumparare sau de vanzare a unor instrumente financiare;
 • Piata principala - piata desemnata de B.V.B. drept piata de referinta pentru fiecare simbol care se tranzactioneaza in cadrul B.V.B.
 • Pret de deschidere - pretul la care se executa prima tranzactie pentru un simbol intr-o anumita Piata in cursul unei sedinte de tranzactionare;
 • Pret de inchidere - pretul la care se executa ultima tranzactie pentru un simbol intr-o anumita Piata in cursul unei sedinte de tranzactionare.
 • Pret de referinta - al simbolului intr-o sedinta de tranzactionare, reprezinta pretul fata de care se calculeaza variatia de pret a simbolului in cursul unei sedinte de tranzactionare, valabil in toate Pietele in care este tranzactionat un anumit simbol;
 • Tranzactie bursiera - contractul de vanzare-cumparare de instrumente financiare, inregistrat in sistemul de tranzactionare al B.V.B.
                                                                                                                              
Codul Depozitarului Central - defintii
 
 • Depozitarul Central este institutia care furnizeaza servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare precum si alte operatiuni in legatura cu acestea.
 • Data decontarii reprezinta data la care devin scadente obligatiile inregistrate la Depozitarul Central si care sunt rezultate in urma incheierii tranzactiilor in sistemele de tranzactionare, respectiv obligatia de livrare a instrumentelor financiare si obligatia de plata a fondurilor banesti.
 • Data tranzactionarii (simbolizata T) reprezinta data incheierii contractelor de vanzare-cumparare de instrumente financiare in cadrul sistemului de tranzactionare. Simbolizarea T+... reprezinta data corespunzatoare numarului de zile lucratoare de la data tranzactionarii.
 
 
Informatia privilegiata
 
Legea nr.297/2004 art. 224 alin.1,2
Prin informatie privilegiata se intelege o informatie de natura precisa care nu a fost facuta publica, care se refera in mod direct sau indirect la unul sau mai multi emitenti ori la unul sau mai multe instrumente financiare, si care, daca ar fi transmisa public, ar putea avea un impact semnificativ asupra pretului acelor instrumente financiare, sau asupra pretului instrumentelor financiare derivate cu care se afla in legatura.
Atunci cand se refera la instrumente financiare derivate pe marfuri, "informatia privilegiata" inseamna informatia de natura precisa care nu a fost facuta public si care se refera direct sau indirect la instrumentele financiare derivate si pe care participantii pe pietele pe care se tranzactioneaza respectivele instrumente financiare derivate se asteapta sa o primeasca, in conformitate cu practicile de piata acceptate
 
 
Sunt prezumate a avea acces la informatii privilegiate urmatoarele persoane:
 
a) membrii consiliului de administratie si membrii conducerii executive a societatii comerciale, a filialelor sale si ai societatilor controlate de aceasta;
b) angajatii societatii comerciale, ai filialelor sale sau ai societatilor comerciale controlate de aceasta care, prin activitatea desfasurata, pot avea acces la astfel de informatii (contabili, consilieri juridici, personalul secretariatului etc.);
c) persoanele care presteaza servicii profesionale pentru societatea comerciala, filialele sale sau pentru societatile comerciale controlate de aceasta si care au acces la astfel de informatii (auditori, avocati, consultanti etc.);
d) actionarii semnificativi ai societatii comerciale; daca acestia sunt persoane juridice, membrii consiliului lor de administratie si membrii conducerii lor executive;
e) toate persoanele cunoscute ca au obtinut astfel de informatii de la persoanele mentionate la lit.a)-d);
f) toate persoanele care actioneaza concertat cu persoanele prevazute la lit.a)-e);g) toate filialele societatii comerciale.
 
 
Clienti profesionali
 
Categorii de clienti considerati profesionali
 
(1) Clientul profesional este clientul care poseda experienta, cunostintele si capacitatea de a lua decizia investitionala si
de a evalua riscurile pe care aceasta le implica. Pentru a fi considerat profesional, clientul trebuie sa se incadreze in
categoriile mentionate la alin.(2) si sa indeplineasca criteriile prevazute la acelasi alineat.
(2) Urmatoarele categorii de clienti vor fi considerati profesionali pentru toate serviciile de investitii financiare si pentru
instrumentele financiare definite conform Legii nr. 297/2004:
a) Entitati care trebuie autorizate sau reglementate sa opereze pe piete financiare. Lista urmatoare include toate entitatile
autorizate care desfasoara activitati de tipul celor mentionate: entitati autorizate in Romania sau intr-un stat membru
conform unei directive europene, entitati autorizate sau reglementate in Romania sau intr-un stat membru care nu intra
sub incidenta unei directive europene si entitati autorizate sau reglementate de un stat nemembru:
1. institutii de credit;
2. societati de servicii de investitii financiare;
3. alte institutii financiare autorizate sau reglementate;
4. societati de asigurari;
5. organisme de plasament colectiv si societatile de administrare ale acestora;
6. fonduri de pensii si societatile de administrare ale acestora;
7. traderii;
8. alti investitori institutionali.
b) Societati comerciale care indeplinesc doua din urmatoarele cerinte:
1. bilant contabil total: 20 000 000 euro
2. cifra de afaceri neta: 40 000 000 euro
3. fonduri proprii: 2 000 000 euro.
c) Guverne nationale sau regionale, institutii publice care administreaza datoria publica, banci centrale, institutii
internationale si supranationale, ca de exemplu Banca Mondiala, Fondul Monetar International, Banca Centrala
Europeana, Banca Europeana de Investitii si alte organizatii internationale similare.
d) Alti investitori institutionali a caror activitate principala o reprezinta investitia in instrumente financiare, inclusiv
entitati care se ocupa cu securizarea activelor sau cu alte tranzactii financiare.
(3) Entitatile mentionate la alin. (2) pot solicita sa nu fie tratate drept clienti profesionali si pot beneficia de un grad mai
inalt de protectie din partea societatilor de servicii de investitii financiare.
(4) In cazul in care clientul unei S.S.I.F. este o entitate mentionata la alin. (2), S.S.I.F. trebuie sa-l informeze inaintea
prestarii oricarui serviciu de investitii financiare ca, in baza informatiilor disponibile, acesta este considerat client
profesional si va fi tratat ca atare, cu exceptia cazului in care S.S.I.F. si clientul hotarasc altfel. S.S.I.F. mai trebuie sa
informeze clientul ca poate solicita modificarea termenilor contractului, in vederea obtinerii unui grad mai ridicat de
protectie.
(5) Intra in responsabilitatea clientului considerat profesional sa solicite acordarea unui grad mai ridicat de protectie,
atunci cand considera ca nu poate evalua sau gestiona corect riscul implicat.
(6) Acest grad superior de protectie se va acorda atunci cand un client considerat profesional semneaza un contract in
acest sens cu S.S.I.F., care prevede ca nu va fi tratat ca profesional in aplicarea regulilor de conduita. Un astfel de
contract trebuie sa prevada daca acest lucru este valabil pentru unul sau mai multe servicii sau tranzactii ori pentru unul sau mai multe tipuri de produse sau tranzactii.
 
 
Legaturi stranse
 
Legaturi stranse - situatia in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin:
a) participare, care inseamna detinerea in mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societati comerciale;
b) control, care inseamna relatia dintre societatea-mama si o filiala sau o relatie similara intre orice persoana fizica sau juridica si o societate comerciala; orice filiala a unei filiale va fi considerata o filiala a societatii-mama, care este in fapt entitatea care controleaza aceste filiale; se considera legatura stransa si situatia in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una si aceeasi persoana printr-o relatie de control;
 
Legea nr. 297/2004, art. 2 alin. (1) pct. 22
persoane implicate:
 
a) persoane care controleaza sau sunt controlate de catre un emitent sau care se gasesc sub un control comun;
b) persoane care participa direct sau indirect la incheierea unor acorduri in vederea obtinerii sau exercitarii in comun a drepturilor de vot, daca actiunile, obiect al acordului, pot conferi o pozitie de control;
c) persoane fizice din cadrul societatii emitente care au atributii de conducere sau control;
d) sotii, rudele si afinii pana la gradul al doilea ale persoanelor fizice mentionate la lit.a) - c);
e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administratie in cadrul unui emitent;
 
Legea nr. 297/2004, art. 2 alin. (1) pct. 23
persoane care actioneaza in mod concertat - doua sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a infaptui o politica comuna in legatura cu un emitent. Pana la proba contrara, urmatoarele persoane sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat:
 
a) persoanele implicate;
b) societatea-mama impreuna cu filialele sale, precum si oricare dintre filialele aceleiasi societati-mama intre ele;
c) o societate comerciala cu membrii consiliului sau de administratie si cu persoanele implicate, precum si aceste persoane intre ele;
d) o societate comerciala cu fondurile ei de pensii si cu societatea de administrare a acestor fonduri.
 
 

 © Copyright 2008 Piraeus Bank. Toate drepturile rezervate.
Acest site folosește fișiere de tip cookies. Închiderea acestui pop-up și continuarea navigării reprezintă consimțământul pentru acceptarea acestora. Află mai multe informații Sunt de acord